Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Obliczanie innych zmiennych

Pionowemu osiadaniu towarzyszy rozwijanie się przesunięć poziomych, które mogą spowodować uszkodzenia pobliskich budynków. Poziome przemieszczenie można wyznaczyć z osiadania pionowego pod warunkiem, że powstałe wektory przemieszczenia są skierowane do środka wyrobiska. W takim przypadku, przemieszczenie poziome gruntu jest wyznaczane z następującego równania:

gdzie:

x

-

odległość punktu x od osi wyrobiska

s(x)

-

osiadanie w punkcie x

Z

-

głębokość środkowego punktu wyrobiska

Przemieszczenia poziome wyznaczane są w sposób różnicowy wzdłuż osi x i w kierunku poprzecznym, można je wyrazić następującym wyrażeniem:

gdzie:

x

-

odległość punktu x od osi wyrobiska

s(x)

-

osiadanie w punkcie x

Z

-

głębokość punktu środkowego wyrobiska

Linf

-

odległość punktu przegięcia

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.