Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Obliczanie parametrów C1 i C2 modelu Winklera-Pasternaka na podstawie profilu geologicznego

Przy obliczaniu parametrów modelu Winklera-Pasternaka (C1C2) na podstawie profilu geologicznego należy w pierwszej kolejności wybrać charakterystyczną kombinację obciążenia. Kombinację tę należy traktować jako roboczą i powinna ona odzwierciedlać najczęściej występujące obciążenie. Obciążenie w dolnej części ławy fundamentowej jest obliczane za pomocą tej kombinacji, a następnie wyznaczana jest głębokość strefy oddziaływania.

Parametry odkształceniowe (współczynnik Poissona, moduł odkształcenia) określane są dla obliczonej strefy oddziaływania jako średnia ważona parametrów odkształceniowych gruntu. Na podstawie tych parametrów wyznaczane są stałe Winklera - Pasternaka (C1C2) w opisany poniżej sposób.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.