Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Obliczenia

Ramka "Obliczenia" wyświetla wyniki analizy.

Należy pamiętać, że zawsze konieczne jest modelowanie modelowanie konstrukcji z uwzględnieniem faz budowy.

Pierwsza faza budowy reprezentuje stan początkowy, dlatego osiadanie w tej fazie wynosi zero. Nowe obciążenia lub nasypy powinny być dodawane w kolejnych fazach budowy, w których wyznaczane są aktualne osiadania terenu. Informacje o postępie analizy obliczeniowej, maksymalnych osiadaniach i głębokości strefy aktywnej wyświetlane są w oknie w dolnej części ramki.

analizie konsolidacji (wybieranej w ramce "Ustawienia") ta część ramki służy do definiowania parametrów konsolidacji.

Osiadania wyznaczane są na podstawie teorii obliczeniowej wybranej w zakładce "Osiadania". Głębokość aktywna jest określana na podstawie wprowadzonego podłoża nieściśliwego bądź teorii ograniczenia naprężeń geostatycznych lub teorii wytrzymałości strukturalnej.

Wyniki analizy, jako główne dane wyjściowe, są wyświetlane na ekranie. W celu przeglądania wyników należy użyć paska poziomego w górnej części ekranu oraz ramki "Konfiguracja rysunku: Obliczenia".

Ramka "Konfiguracja rysunku: Obliczenia" umożliwia określenie:

- parametrów rysunku: parametry wyświetlania niecki osiadania oraz zasięgu strefy wpływu, kreślenia przekrojów ukośnych, izolinii czy izopowierzchni itp.

- umożliwia przechowywanie wybranych widoków.

Pasek ten zawiera następujące elementy sterowania:

  • wybór wartości do wizualizacji - istnieje możliwość wizualizacji wartości całkowitych, ich zmiany w ostatniej fazie obliczeń lub ich zmiany w porównaniu z pierwszą fazą. Wybór tych wartości jest dostępny tylko w przypadkach, gdzie wizualizacja taka ma sens. Istnieje zatem możliwość wyświetlenia zmiany naprężenia, osiadania lub deformacji w porównaniu z poprzednimi fazami budowy - jednakże, zawsze rysowana jest aktualna głębokość aktywna.
  • wybór zmiennych

SigmaZ,uog

-

całkowite naprężenie pionowe [kPa, ksf]

SigmaZ,ef

-

całkowite pionowe naprężenie efektywne [kPa, ksf]

Ciśnienie porowe

-

ciśnienie porowe wody [kPa, ksf]

Osiadanie

-

osiadanie w punkcie [mm, feet]

Deformacja

-

względne osiadanie warstwy [-]*1000

  • opcja kreślenia (nie kreśl, izopowierzchnie, izolinie)

Legenda barw jest widoczna w prawej części pulpitu. Przyciski do ustawienia skali barw znajdują się poniżej legendy.

Ramka "Obliczenia"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.