Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Kolejność generowania linii warstw

Po wygenerowaniu powierzchni terenu generowane są linie pomiędzy warstwami:

  • w pierwszej kolejności linie z najniższymi liczbami porządkowymi
  • w przypadku tych samych liczb porządkowych, linie generowane są w kolejności od góry do dołu.

Generowana linia jest "przecinana" przez teren lub wcześniej wygenerowane linie.

Kolejność generowania linii jest niezwykle istotna przy tworzeniu modelu - typowym przykładem jest podłoże sklane pokryte warstwami sedymentacyjnymi.

Model wcięcia - kolejność generowania warstw - 4, 1, 2, 3

Ten sam model z pierwotną kolejnością definiowania warstw - 1, 2, 3, 4

Ten sam model ze zmienioną kolejnością generowania warstw - 4, 2, 3, 1

W ten sposób istnieje możliwość wygenerowania większej liczby modeli w jednym zadaniu - poszczególne modele oddzielone są uskokiem generowanym w pierwszej kolejności - później generowane są pozostałe warstwy.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.