Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Osiadanie wtórne

W celu opisania stopniowego pełzania gruntu podczas wtórnego osiadania, program stosuje metodą Buissman’a, która wykorzystuje wskaźnik wtórnego ściskania Cα według Lade’a. Z obserwacji, sugerujących, że deformacja gruntu podąża ścieżka liniową przy kreśleniu na pół-logarytmicznej skali do czasu, Buissman zaproponował zmianę ε na skutek naprężeń długoterminowych w postaci:

gdzie:

ε

-

całkowita deformacja

εp

-

deformacja związana z konsolidacją pierwotną

εs

-

deformacja związana z konsolidacją wtórną

t

-

czas konsolidacji

t0

-

czas wzorcowy

Zmiana odkształcenia zależna od czasu (konsolidacja pierwotna i wtórna)

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.