Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Pasek narzędzi - Druk i eksport

Pasek narzędzi okien dialogowych "Druk i eksport dokumentu" i "Druk i eksport rysunków" zawiera następujące przyciski robocze:

Pasek narzędzi "Druk i eksport"

Poszczególne przyciski posiadają następujące funkcje:

Zapisz

Otwiera okno dialogowe "Zapisz jako", które umożliwia zapisanie pliku w formacie *.PDF, *.RTF lub *.TXT.

Drukuj

Otwiera okno systemowe "Drukuj".

Otwórz do poprawy

Otwiera edytor tekstu (w systemie Windows skojarzony z rozszerzeniem *.RTF) umożliwiający modyfikację dokumentu przez użytkownika.

Wyślij jako załącznik

Otwiera okno dialogowe maila do klienta i dodaje rysunek jako załącznik w formacie *.PDF.

Schemat kolorów

Określa styl widoku rysunków (pełny kolor, skala szarości, czarno - białe).

Ustawienia strony

Otwiera okno dialogowe "Ustawienia strony", które umożliwia określenie parametrów strony (format, marginesy, orientacja).

Nagłówek i stopka

Otwiera okno dialogowe "Nagłówek i stopka", które umożliwia zdefiniowanie nagłówków i stopek dokumentacji.

Numeracja stron

Otwiera okno dialogowe "Numeracja stron", które umożliwia zdefiniowanie numeracji stron.

Uwaga: Dokument można przewijać przy pomocy przewijaka myszki lub suwaka z prawej strony okna.

Kopiuj

Kopiuje wybrany rysunek (tekst) do schowka - parametry kopiowania określa się w oknie dialogowym "Opcje" - zakładka "Kopiuj do schowka".

Zaznacz wszystko

Wybiera/zaznacza wszystkie elementy dokumentu (tekst i rysunki).

Anuluj wybór

Anuluje wybór (rysunki, tekst).

Uwaga: Istnieje możliwość zaznaczenia/wyboru dowolnego fragmentu dokumentu. Wykonuje się to poprzez przesunięcie myszki nad żądanym tekstem z jednoczesnym przytrzymaniem wciśniętego lewego przycisku myszki.

Szerokość strony

Dopasowuje szerokość strony do maksymalnej szerokości okna dialogowego dokumentu.

Dwie strony

Ustawia taki rozmiar stron, aby w oknie dialogowym wyświetlane były dwie strony.

Jedna strona

Dostosowuje rozmiar strony w ten sposób, aby jedna cała strona była widoczna w oknie dialogowym.

Więcej stron

Ustawia taki rozmiar stron, aby w oknie dialogowym wyświetlanych było więcej stron.

Książka

Wyświetla dokument w formacie książki.

Uwaga: Strony można dowolnie powiększać poprzez przytrzymanie klawisza CTRL z równoczesnym kręceniem przewijaka myszki.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.