Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Pasek narzędzi - wyniki

Pasek narzędzi zawiera następujące elementy robocze:

Pasek narzędzi “Ustawienia wizualizacji graficznej wyników”

Poszczególne elementy funkcjonują w sposób następujący:

Wartości w fazach obliczeniowych

  • wyświetla wyznaczone wartości (całkowite lub przyrost względem wybranej fazy budowy)

Rodzaj zmiennej

Detailed results

  • displays the detailed results of variables

Rysunek powierzchniowy

  • włącza/wyłącza rysowanie izolinii, izopowierzchni

Siatka

Rysunek przemieszczeń

  • dokonuje wyboru stylu rysowania siatki odkształconej - nieodkształcona/odkształcona (odkształcona o wartość, odkształcona współczynnikiem)

Pasek narzędzi zawiera najczęściej używane elementy robocze niezbędne dla przeglądania wyników na ekranie. Dokładne ustawienia stylu rysowania wyników dostępne są w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku : Obliczenia".

Podobnie jak w innych programach systemu GEO5, wyniki można zapisywać w pamięci i drukować. Styl rysunku można zdefiniować w oknie dialogowym "Konfiguracja rysunku".

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.