Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Podejście obliczeniowe 3

Podejście obliczeniowe 3 wykorzystuje współczynniki częściowe do oddziaływań i jednocześnie do materiału (parametry materiałowe gruntu).

W odróżnieniu od pozostałych podejść obliczeniowych, wprowadza obciążenia geotechniczne - Stan GEO (obciążenia związane z gruntem, np. parcie gruntu, parcia związane z dodatkowym obciążeniem, oddziaływanie wody) oraz obciążenia związane z konstrukcją - Stan STR (program uwzględnia ciężar własny konstrukcji, zdefiniowane siły oddziałujące na konstrukcję, kotwy, zbrojenie gruntu, przedłużenia siatki). Dla każdego rodzaju obciążenia, stosowany jest inny zestaw współczynników, wyszczególniony w oknie dialogowym "Współczynniki częściowe". Wartości współczynników częściowych stosowanych do obciążeń geotechnicznych są zazwyczaj niższe niż wartości dotyczące obciążeń konstrukcyjnych.

Definiowanie współczynników częściowych dla podejścia obliczeniowego 3

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.