Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Podejście obliczeniowe według Masopusta

Krzywa obciążeniowa (obciążenie-osiadanie) dla pojedynczego pala jest tworzona w następujący sposób:

1) Graniczny tarcie na pobocznicy qs jest wyznaczane według wzoru:

gdzie:

a, b

-

współczynniki regresji właściwego oporu pobocznicy

vi

-

głębokość od powierzchni terenu do środka i-tej warstwy [m]

di

-

średnica pala w i-tej warstwie [m]

natomiast opór (nośność) pobocznicy pala wyraża wzór:

gdzie:

m1

-

współczynnik rodzaju obciążenia

m2

-

współczynnik zabezpieczenia pobocznicy

di

-

średnica pala w i-tej warstwie [m]

hi

-

miąższość i-tej warstwy [m]

qsi

-

graniczny opór (nośność) pobocznicy w i-tej warstwie [MPa]

2) Nośność podstawy pala qb obliczana jest wg wzoru:

gdzie:

e, f

-

współczynniki regresji pod podstawą pala

D

-

długość pala w gruncie [m]

db

-

średnica podstawy pala [m]

3) Współczynnik obciążenia przenoszonego na podstawę pala β wyrażony jest za pomocą wzoru:

gdzie:

qb

-

nośność podstawy pala [MPa]

-

średnia ważona granicznego oporu (nośności) pobocznicy [MPa]

D

-

długość pala w gruncie [m]

db

średnica podstawy pala [m]

Obciążenie aktywujące tarcie na pobocznicy Rsy wyraża wzór:

gdzie:

Rs

-

opór (nośność) pobocznicy pala [N]

β

-

współczynnik obciążenia przenoszonego do podstawy pala [-]

4) Obciążenie aktywujące opór Rsy wyraża wzór:

gdzie:

Is

-

współczynnik osiadania

Rsy

-

obciążenie w momencie mobilizacji tarcia na pobocznicy [N]

d

-

średnica pala [m]

Es

-

sieczny moduł odkształcenia otaczającego gruntu [MPa]

5) Obciążenie w podstawie pala dla przyjętej wartości osiadania (dla granicznej wartości osiadania równej 25 mm) obliczane jest wg wzoru:

gdzie:

β

-

współczynnik obciążenia przenoszonego do podstawy pala [-]

Rsy

-

obciążenie w momencie mobilizacji tarcia na pobocznicy [N]

slim

-

graniczna wartość osiadania (zwykle przyjmowana 25 mm) [m]

sy

osiadanie aktywujące opór pobocznicy [m]

Opór pala dla danej wartości osiadania granicznego Slim wyrażony jest za pomocą wzoru:

gdzie:

Rblim

-

obciążenie w podstawie pala dla danej wartości osiadania [N]

Rs

-

opór pobocznicy pala [N]

Podejście obliczeniowe według Masopusta

Literatura:

Masopust, J.: Vrtane piloty. 1st edition, Prague, Cenek a Jezek, 1994, 263 s.

Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.