Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Półpodatna konstrukcja szybu

Obudowa wykonana z grodzic stalowych jest typowym przykładem półpodatnej obudowy szybu. W tym przypadku grodzice są wprowadzane w grunt w pierwszej fazie budowy, a następnie wykonywany jest wykop. Ze względu na niewielką sztywność konstrukcji, w gruncie otaczającym szyb ma miejsce częściowa redystrybucja naprężeń. Wynikowa wartość parcia gruntu oddziałującego na konstrukcję szybu mieści się wobec tego pomiędzy parciem czynnym i parciem spoczynkowym gruntu. Obciążenie oddziałujące na szyb półpodatny uwzględniane jest w programie jako wartość średnia obciążenia wyznaczonego dla szybu sztywnego i podatnego.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.