Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Powierzchnia efektywna

Przy rozwiązywaniu problemu mimośrodowo obciążonych fundamentów, program GEO5 oferuje dwie opcje analizy z efektywnej powierzchni fundamentu:

  • założenie prostokątnego kształtu powierzchni efektywnej,
  • założenie ogólnego (dodowlnego) kształtu powierchni efektywnej,

Kształt prostokątny

W takich przypadkach stosuje się uproszczone rozwiązanie. W przypadku osiowej mimośrodowości (moment zginający działa tylko w jednej płaszczyźnie), analiza zakłada jednolity rozkład naprężenia kontaktowego σ przyłożonego tylko do jednej części fundamentu l1, które jest dwukrotnie mniejsze od mimośrodowości w porównaniu z całkowitą długością l

Wyznaczanie powierzchni efektywnej w przypadku osiowej mimośrodowości

Powierzchnię efektywną (b * l1) zakłada się do obliczenia naprężenia stykowego, a zatem mamy:

W przypadku ogólnego obciążenia mimośrodowego (fundament obciążany jest siła pionową V i momentami zginającymi M1 i M2), obciążenie jest zastępowane jedną siłą z danymi mimośrodowościami:

Rozmiar powierzchni efektywnej wynika z warunku, że siła V musi działać mimośrodowo:

Ogólny kształt naprężenia kontaktowego

W przypadku obciążenia mimośrodowego, powierzchnia efektywna wyznaczana jest z założenia, że wypadkowa siła V musi działać w środku ciężkości ściskanego obszaru. To teoretycznie poprawne rozwiązanie zostało przedstawione na rysunku.

Wyznaczanie naprężenia kontaktowego dla ogólnej mimośrodowości - ogólny kształt

Ze względu na znaczną złożoność wyznaczania dokładnego położenia osi neutralnej, która z kolei jest decydująca przy obliczaniu powierzchni efektywnej, GEO5 wykorzystuje rozwiązanie zaproponowane przez Highter’a i Anders’a1), gdzie powierzchnie efektywne wyprowadzane są za pomocą wykresów.

Literatura:

1) Highter, W.H. - Anders, J.C.: Wymiarowanie Fundamentów Poddawanych Obciążeniom Mimośrodowym, Journal of Geotechnical Engineering. ASCE, Vol. 111, No GT5, str. 659 - 665.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.