Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Druk kart wynikowych

Wygląd karty wynikowej definiowany jest w prawej części okna dialogowego szablonu. Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnej liczby kart wynikowych dla każdego szablonu - także dla poszczególnych badań polowych.

W górnej części okna definiujemy wygląd ogólny karty - wybieramy czy karta będzie miała zastosowanie do "Badań polowych" czy "Profili gruntu", a także określamy skalę karty (jedna lub dwie strony, 1:50, 1:100).

Wybieramy edytowaną część karty za pomocą zakładek.

Edytowanie komórki/pola jest zbliżone do pracy np. w MS Excel - następuje po dwukrotnym kliknięciu na danym polu. Pole może zawierać dane z różnych źródeł - jak widać na zdjęciu. Możliwe jest wprowadzenie następujących danych do każdego pola:

  • dane dotyczące badania polowego definiowane w bieżącym szablonie
  • dane projektu - używane w ramce "Projekt"
  • dane na temat firmy - wykorzystywane w oknie dialogowym "O firmie"
  • można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych pozycji - "Tekst wielojęzyczny"
  • można wybierać spośród wstępnie zdefiniowanych rysunków - "Rysunek"
  • lub wpisać dowolny własny tekst do pola.

Ważne jest aby rozróżnić pozycje "Nazwa" i "Dane". Pozycja "Nazwa" wstawia nazwę rodzaju danych (np. Wykonawca wiercenia), pozycja "Dane" wstawia wprowadzaną informację (np. Nowak).

Karta w cześci dotyczącej danych warstw gruntów oraz danych pomiarowych ma inną formę - jest edytowana w kolumnach.

Po zakończeniu edycji karty możemy sprawdzić jej ostateczną, zaprojektowaną formę w ramkach "Badania polowe" lub "Profile gruntu". Po dokonaniu wyboru badania polowego i użyciu przycisku "Drukuj kartę" wyświetlany jest widok zaprojektowanej karty.

Widok karty do druku

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.