Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Profil

Ramka "Profil" zawiera tabelę z listą wprowadzonych warstw. Po zdefinowaniu poszczególnych warstw można edytować ich miąższość za pomocą aktywnych wymiarów.

Dodawanie lub edycję warstw wykonuje się w oknie dialogowym "Nowa warstwa". Definiowana jest rzędna z mierzona od górnego punktu konstrukcji (oś-z) lub miąższość warstwy (t).

W ramce tej istnieje także możliwość określenia lokalizacji konstrukcj:

  • rzędna terenu - po zdefiniowaniu rzędnej terenu w tabeli wyświetlana jest dodatkowa kolumna zawierająca rzędne poszczególnych warstw
  • współrzędne GPS - istnieje możliwość pokazania budowy na Google Maps korzystając z przycisku "Pokaż na mapie" po wprowadzeniu współrzędnych.

Program umożliwia obniżenie lub podniesienie górnego punktu konstrukcji w oknie dialogowym "Zmiana rzędnej terenu", a zdefiniowane warstwy będą wówczas przesunięte, jednocześnie zachowując swoją miąższość. Funkcja ta jest istotna podczas kopiowania profilu z programu "Teren" lub "Stratygrafia 3D".

Ramka "Profil"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.