Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Analiza prostokątnego przekroju żelbetowego

Przekrój poprzeczny jest prostokątny, jednostronnie zbrojony i obciążony momentem zginającym i normalną siłą ściskającą. Program analizuje przekrój żelbetowy za pomocą metody odkształceń granicznych. Maksymalne dopuszczalne odkształcenie betonu przy ściskaniu wynosi 0,002 - 0,0035. Zbrojenia ściskane nie są uwzględniane. Przyjęto minimalny mimośród (Art. 6.1(3)):

Wyznaczony stopień zbrojenia weryfikowany jest za pomocą następujących wyrażeń (Art. 9.2.1.1):

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Wykres interakcji N-M

Współczynnik wykorzystania przekroju betonowego poddanego kombinacji momentu zginającego i siły normalnej określany jest jako |0L| / |0R|. Gdzie L jest siłą R jest wytrzymalością z określonym mimośrodem.

Zginanie bez siły normalnej

Przekrój jest prostokątny, zbrojony jednostronnie i obciążony momentem zginającym MEd.

Dopuszczalny moment dla danego przekroju zbrojenia As wynosi (Art. 6.1, Art. 3.1.7(3)):

Graniczna lokalizacja osi neutralnej określana jest z (Art. 5.6.3(2)):

xmax = 0,45d

dla betonu C40/45 i słabszego

xmax = 0,35d

dla betonu C45/50 i mocniejszego

Ścinanie

W pierwszej kolejności program wyznacza graniczną wytrzymałość na ścinanie betonu VRd,c (Art. 6.2.2(1)).

gdzie:

Jeśli graniczna wytrzymałość na ścinanie betonu jest przekroczona wówczas maksymalna graniczna wytrzymałość na ścinanie VRd,max jest sprawdzana (Art. 6.2.3(3)).

Następnie, niezbędna powierzchnia przekroju zbrojania jest wyznaczana jako (Art. 6.2.3(3)):

Standardowe wartości współczynników ν, νmax, cot θmin, cot θmax są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika Krajowego.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.