Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Przekrój definiowany przez użytkownika - A, I, E, G

W przypadku przekrojów własnych, definiowanych przez użytkownika konieczne jest zdefiniowanie parametrów przekroju poprzecznego (A,I) oraz parametrów materiałowych (E,G).

Definiowanie parametrów przekroju (A, I) i materiału (E, G)

Do wymiarowania przekroju stalowego (pole wyboru "Wymiaruj przekrój stalowy") należy ponadto zdefiniować wartość modułu przekrojowego (W). Parametry materiałowe (E, G) są wówczas przyjmowane na podstawie danych z ramki "Materiał".

Przekrój może być sprawdzony wyłącznie na zginanie ze ściskaniem.

Definiowanie parametrów przekroju i materiału

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.