Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Redukcja momentów zginających

Momenty zginające nad podporami przyjmowane do wymiarowania będą redukowane jeśli w ramce "Ustawienia" zostanie wybrana pozycja "Definiowanie wymiarów podpór i redukcja momentów do wymiarowania". Wybór ten spowoduje pojawienie się sekcji "Geometria podpory" w parametrach poszczególnych podpór ("Podpory w węzłach", "Podpory linii") i redukcję momentów do wymiarowania przyjmowanych w analizie.

Interpretacja w obliczeniach

Program redukuje momenty wymiarujące w strefach, w których geometria podpór jest zdefiniowana.

  • Łączone są ze sobą obszary zdefiniowanej geometrii poszczególnych podpór, które na siebie zachodzą lub stykają się ze sobą
  • Wyznaczane są wartości położone na brzegach (krawędziach) połączonych obszarów
  • Wartości w węzłach siatki w obrębie połączonych obszarów ograniczone są wartością wyznaczaną z wartości brzegowych. Z tego względu najbliższe wartości brzegowe (krawędziowe) mają największy wpływ na wartość w węźle
  • Wartości wymiarujących momentów i sił tnących są ograniczone

Wartości graniczne

Wartość graniczna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

gdzie:

υlim(xy)

-

wartość graniczna w analizowanym punkcie xy

N

-

liczba punktów kbrzegowych

υi

-

wartość w punkcie brzegowym

d(xy, xyi)

-

odległość od analizowanego punktu do punktu brzegowego

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.