Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Rozklad parć powyżej powierzchni poślizgu

Rozkład obciążenia, zastosowany do pala stabilizującego powyżej powierzchni poślizgu określany jest na podstawie wartości sił P i T. Rozważane są rozkłady stały, trójkątny lub trapezowy (dla programu "Pal Stabilizujący" rozkład sił czynnych i biernych jest wprowadzany w ramce"Definiowanie parcia"). Dla siły biernej (utrzymującej) P istnieje także możliwość uwzględnienia rozkładu parabolicznego, który jest aproksymowany dla uproszczenia przez połączenie części trójkątnej i trapezowej.

Typy rozkładów obciążeń powyżej powierzchni poślizgu zastosowane do pala stabilizującego

Zalecenia dla rozkładu sił czynnych

  • Rozkład trójkątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane ze żwiru lub piasku
  • Rozkład prostokątny - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z gruntów drobnoziarnistych (Ił, pył)
  • Rozkład trapezowy - warstwy powyżej powierzchni poślizgu są wykonane z różnych rodzajów gruntu.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.