Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Rozwiązanie według Salasa

Siła krytyczna Ncr dla podstawowych warunków podparcia głowicy mikropala (determinujących odchylenie mikropala) wyznaczana jest wg:

gdzie:

Ea*Ia

-

sztywność przy zginaniu rury obsadowej mikropala

l

-

wolna długość mikropala

lef

-

długość fikcyjnego utwierdzenia

A

-

stała odzwierciedlająca rozdaj podparcia głowicy mikropala

gdzie:

f

-

wspólczynnik uzależniony od stosunku modułu sprężystości gruntu w otoczeniu głowicy i podstawy mikropala

le

-

długość sprężysta mikropala wyrażona jest za pomocą wzoru:

gdzie:

Ea*Ia

-

sztywność przy zginaniu rury obsadowej mikropala

El

-

moduł sprężystości gruntu w otoczeniu podstawy mikropala

Literatura:

Jiménez Salas J.A. a kol:Geotecnica y Cimientos III, Capitulo 3, Rueda, Madrid (Spanish).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.