Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Ściana berlińska

Podczas analizy konstrukcji ścian berlińskich (palisad, ścian berlińskich lub przekrojów definiowanych przez użytkownika A, I, E, G), następujące podejście zostało przyjęte do wyznaczania parć gruntu:

Do głębokości wykopu, parcia wyznaczane są w odniesieniu do 1 mb szerokości konstrukcji. Poniżej dna wykopu, parcia gruntu są mnożone przez współczynnik redukcji k ("Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu"). Współczynnik ten może być zdefiniowany przez użytkownika (w ramce "Geometria" jako parametr przekroju konstrukcji) lub wyznaczony automatycznie przez program.

Jeżeli zdefiniowany jest "Nasyp gruntu" nad dnem wykopu (ramka "Wykop"), wówczas parcia na tym odcinku obliczane są w odniesieniu do całej szerokości ściany (k = 1).

Współczynnik redukcji parcia poniżej dna wykopu k można wyznaczyć w przybliżeniu (w sposób bardzo konserwatywny) zgodnie ze wzorem:

gdzie:

a

-

rozstaw pali lub profili stalowych wzdłuż ściany

d

-

szerokość profili lub średnica pali

Rzeczywista wartość współczynnika k zależy także od rodzaju gruntu i efektu przestrzennego parcia gruntu. Wartości rzeczywiste tego współczynnika są dwu lub trzykrotnie wyższe niż wartości wyznaczone za pomocą powyższego wzoru.

Ściana berlińska - schemat konstrukcji

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.