Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Ściana podwójna (dwurzędowa)

W ramce "Geometria" program umożliwia zamodelowanie podwójnej palisady (ściany dwurzędowej).

Konstrukcja taka składa się z trzech elementów:

  • rząd przedni
  • rząd tylny
  • oczep

Wyboru przekroju dokonuje się oddzielnie dla każdego z tych elementów. Połączenie rzędu przedniego z tylnym za pomocą oczepu uwzględniane jest jako sztywne. Ściana tworzy w ten sposób konstrukcję ramową.

Przy wymiarowaniu przekroju uwzględniany jest wpływ siły normalnej.

Model obliczeniowy - 1) rząd przedni, 2) rząd tylny, 3) oczep

Obciążenie ściany stanowią trzy podstawowe obciążenia:

  • parcie gruntu za rzędem tylnym
  • parcie gruntu przed rzędem przednim
  • parcie gruntu pomiędzy rzędami (ścianami)

Parcie gruntu oddziałujące na ścianę przednią i ścianę tylną wyznaczane jest w taki sam sposób jak w obliczeniach typowych ścian pojedynczych.

Parcie gruntu pomiędzy ścianami (rzędami) wyznaczane jest w następujący sposób:

Gdzie:

pc

-

parcie wypadkowe

kc

-

współczynnik sztywności gruntu pomiędzy ścianami (rzędami)

Δv

-

róznica przemieszczeń rzędu przedniego i tylnego

pc,0

-

początkowe parcie gruntu oddziałujące pomiędzy rzędami (ścianami)

Współczynnik sztywności gruntu wyznaczany jest za pomocą:

Gdzie:

Eoed

-

moduł edometryczny

sy

-

odległość pomiędzy rzędami

d

-

średnica lub wysokość przekroju

Początkowe parcie gruntu pomiędzy rzędami wyznaczane jest następująco:

Gdzie:

α

-

współczynnik obliczeniowy; jeśli α > 1 to α = 1

pa

-

parcie czynne gruntu

sy

-

odległość między rzedami

d

-

średnica lub wysokość przekroju

h

-

docelowa głębokość wykopu

φm

-

średnia wartość kąta tarcia wewnętrznego gruntu

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.