Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Sieczny moduł odkształcenia Es

Wartość siecznego modułu odkształcenia Es zależy od średnicy pala d oraz głębokości poszczególnych warstw gruntu hi. Wartości tego modułu Es należy określać doświadczalnie na podstawie próbnych obciążeń pali.

Dla gruntów niespositych wartość modułu siecznego zależy również od stopnia zagęszczenia Id, a dla gruntów spoistych od wskaźnika konsystencji Ic. Wartość siecznego modułu odkształcenia Es rośnie wraz z głębokością.

Rozdział 60 w [2] stwierdza, że wartość kumulacyjna modułu siecznego (w odniesieniu do wszystkich rodzajów gruntów wzdłuż pobocznicy oraz w podstawie pali wielkośrednicowych) wynosi:

gdzie:

Is

-

współczynnik osiadania [-]

d

-

średnica pala [m]

Q

-

odpowiednia wartość obciążenia (siła) mierzona podczas próbnych obciążeń pali [N]

s

-

odpowiednia wartość osiadania pala mierzona podczas próbnych obciążeń pali [m]

Wartości siecznego modułu odkształcenia Esi dla różnych rodzajów gruntów, różnych średnic i zagłębienia pali podano w poniższych tabelach [3]. Wartości pośrednie siecznego modułu odkształcenia Es mozna interpolować liniowo.

Sieczny moduł odkształcenia Es w skałach i słabych skałach

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

R3

R4

R5

1,5

50,3

28,2

20,2

72,3

35,0

24,7

85,5

33,5

22,3

3,0

64,5

43,1

30,8

105,5

57,3

41,0

138,3

58,8

41,2

5,0

-

58,2

41,3

-

75,3

54,8

-

87,9

63,7

10,0

-

87,5

61,6

-

114,5

83,2

-

133,0

97,0

Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach niespoistych

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Id

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

0,5

0,7

0,9

1,5

11,0

13,7

28,3

12,8

15,8

30,6

13,0

15,3

29,0

3,0

15,5

20,2

44,5

18,4

25,0

47,8

19,4

24,5

52,5

5,0

18,8

26,6

56,1

22,8

32,5

69,1

24,5

36,0

78,2

10,0

23,8

36,6

72,1

29,8

47,8

93,4

32,6

54,0

107,3

Sieczny moduł odkształcenia Es w gruntach spoistych

h (m)

d (m)

0,6

1,0

1,5

Ic

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

0,5

≥ 1,0

1,5

6,9

13,2

7,9

13,4

8,6

12,3

3,0

10,0

22,0

12,5

23,9

13,7

23,0

5,0

12,5

31,2

15,9

35,4

18,4

36,7

10,0

15,5

44,3

21,3

51,3

24,6

57,4

Okno dialogowe do definiowania wartości siecznego modułu odkształcenia Es dostęne jest w ramce "Osiadanie" po wybraniu przycisku "Edycja Es". Podczas edycji, w oknie wyświetlane są zalecane wartości siecznego modułu odkształcenia gruntu Es.

Okno dialogowe “Definiowanie danych dla krzywej obciążeniowej” - Sieczny moduł odkształcenia gruntu Es [MPa]

Literatura:

[1] CSN 73 1002: Pilotove zaklady. Praha, UNM, 1988, 28 s.

[2] CSN 73 1004: Velkoprumerove piloty. Praha, UNM, 1981, 56 s.

[3] Masopust, J., Glisnikova, V.: Zakladani staveb Modul M01. 1st edition, Brno, AN CERM, 2007, 182 s., ISBN 978-80-7204-538-9.

[4] Pochman, R., Simek, J.: Pilotove zaklady - Komentar k CSN 73 1002. 1st edition, Prague, Vydavatelstvi norem, 1989, 80 s.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.