Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Dane źródłowe

W tej ramce można pobrać wszystkie dane związane z obszarem placu budowy - np. mapy lub punkty charakterystyczne.

Za pomocą przycisku "Pozyskaj dane" (A), otwierane jest okno wczytywania map i punktów charakterystycznych.

Wczytane mapy i punkty charakterystyczne są następnie wyświetlane w tabelach w dolnej części ekranu (B).

Program umożliwia także import własnych danych źródłowych (rysunków, planów) i umieszczanie ich na terenie.

Specjalne operacje na danych można wykonać za pomocą przycisku "Opcje" (hamburger) , lub klikając prawym klawiszem myszy na wybranych punktach.

Ramka "Dane źródłowe"

Punkty charakterystyczne mogą mieć automatycznie wczytywane załączniki - np. informacje o otworach badawczych uzyskane od firmy geologicznej. Ponadto, do punktów charakterystycznych, można dodać własne załączniki zdefiniowane przez użytkownika - w tym celu, punkty można definiować także ręcznie (graficznie lub tekstowo).

Punkty charakterystyczne - załączniki

Wczytane mapy lub własne źródła danych można umieścić na terenie w postaci "ortofotomap" korzystając z przycisku "Umieść na terenie".

Mapy

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.