Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Stała ściśliwości

Podczas kreślenia efektywnego naprężenie pionowego do odkształcenia pionowego na pół-logarytmicznej skali uzyskujemy często liniową zależność.

Wyznaczanie stałej ściśliwości C

Nachylenie tej krzywej jest jednym z parametrów gruntu szczególnie w przypadku jednowymiarowego odkształcenia, zwanym stałą ściśliwości C:

gdzie:

σ1ef

-

początkowe naprężenie efektywne gruntu w edometrze

σ2ef

-

końcowe naprężenie efektywne gruntu w edometrze

Zakresy wartości stałej ściśliwości C (J.Šimek: Mechanika zemin)

Grunt

Stała ściśliwości C [-]

Pył lessowy

15 - 45

30 - 120

Pył

60 - 150

Średniozagęszczone i zagęszczone piaski

150 - 200

Piasek ze żwirem

> 250

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.