Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Stateczność wewnętrzna

Siła w zbrojeniu

Obliczenie sił w zbrojeniu wykonywane jest przez dekompozycję i przyporządkowanie wyznaczonych parć gruntu do poszczególnych warstw. Każde zbrojenie przejmuje część parcia czynnego, oddziałującego w odpowiedniej warstwie, tj. siłę zmobilizowaną w zbrojeniu Fx = ΣTa,hor.

Siły przekazywane przez poszczególne zbrojenia

Kształt powierzchni poślizgu zależy od wybranej normy obliczeniowej.

Analiza stateczności wewnętrznej ma zróżnicowany przebieg w zależności od stosowanego rodzaju zbrojenia:

  • zbrojenie podatne (Standardowo - prosta powierzchnia poslizgu, AASHTO - Podatne, FHWA NHI-10-024)
  • zbrojenie niepodatne (AASHTO - Niepodatne, JTGD30 - 2004 Highway China Code, TB 10025 Railway China Code, BS 8006 - Coherent Gravity Method)

Parcie gruntu uwzględniane jest jako czynne w przypadku zbrojenia podatnego, lub jako kombinacja parć w przypadku zbrojenia niepodatnego.

Sprawdzenie wytrzymałości zbrojenia

Długoterminowa, obliczeniowa wytrzymałość zbrojenia Rt wyznaczana jest na podstawie zdefiniowanych parametrów zbrojenia w sposób następujący:

gdzie:

Rt

-

długoterminowa wytrzymałość zbrojenia

Tult

-

krótkoterminowa wytrzymałość charakterystyczna zbrojenia

RFCR

-

współczynnik redukcji uwzględniający długoterminową deformację zbrojenia (wyznaczana na podstawie żywotności zbrojenia)

RFD

-

współczynnik redukcji ze względu na trwałość zbrojenia (wyznaczany na podstawie pH gruntu)

RFID

-

współczynnik redukcji uwzględniający uszkodzenie zbrojenia przy instalacji w gruncie (wyznaczany na podstawie uziarnienia gruntu)

FSUNC

-

całkowity współczynnik niepewności modelu

Uwaga: Współczynnik FSUNC nie jest uwzględniany w przypadku obliczania wytrzymałości zbrojenia w programie Redi-Rock Wall.

Nośność zbrojenia na wyciąganie

Wytrzymałość zbrojenia na wyciąganie z masywu gruntowego wyznaczana jest na podstawie zdefiniowanych parametrów zbrojenia oraz siły normalnej oddziałującej w kierunku normalnym do jego powierzchni przekroju:

gdzie:

Tp

-

nośność na wyciąganie

L

-

długość zbrojenia (od lica do końca zbrojenia)

Ci

-

współczynnik interakcji gruntu i zbrojenia

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

φ

-

kąt tarcia wewnętrznego gruntu

Uwaga: W programie Redi-Rock Wall, w obliczeniu nośności zbrojenia na wyciąganie uwzględniany jest współczynnik korekcyjny skaliα.

Sprawdzenie nośności zbrojenia na wyciąganie może być przeprowadzone zgodnie z teorią stanów granicznych lub z uwzględnieniem ogólnego współczynnika bezpieczeństwa.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.