Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Swobodne obciążenie powierzchniowe

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych swobodnych obciążeń powierzchniowych. Każde swobodne obciążenie powierzchniowe jest przypisane do pewnego stanu obciążeniowego, a zdefiniowane przy użyciu punktów, może uzyskać dowolny kształt i lokalizację na powierzchni płyty. Wyboru obciążenia dokonuje się na liście rozwijanej "Aktywny stan obciążeniowy". Dodawanie swobodnych obciążeń powierzchniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe".  

Zdefiniowane swobodne obciążenia powierzchniowe można również edytować w na ekranie komputera, za pomocą aktywnych obiektów.

Program przyjmuje następujący układ współrzędnych (konwencję znaków).

Ramka "Swobodne obciążenie powierzchniowe"

Okno dialogowe "Nowe swobodne obciążenie powierzchniowe"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.