Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Teoria Arrango

Program wykorzystuje teorię Coulomb’a do obliczenia wartości Ka i Kp jednocześnie uwzględniając wartości dynamiczne (α*β*).

Dla czynnego parcia gruntu:

Dla biernego parcia gruntu:

gdzie:

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Współczynniki parć gruntu Kae i Kpe wyznaczane są przez pomnożenie współczynników Fae i Fpe odpowiednio przez wartości Ka i Kp.

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

ψ

-

nachylenie sił sejsmicznych

Jeżeli wartość kąta β* staje się większa niż φ, wówczas program przyjmuje wartość (β* = φ). Wartości obliczonego i zmodyfikowanego kąta β* mogą być wizualizowane w danych wyjściowych - w drugim przypadku, wyświetlane jest również słowo MODIFIED. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie czy uzyskane wyniki są realistyczne.

Przykład danych wyjściowych programu

Literatura:

Design of sheet pile walls, Pile Buck Inc., Vero Beach, Florida, www.pilebuck.com

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.