Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Teoria Mononobe - Okabe

Współczynnik Kae dla aktywnego parcia gruntu wyznaczana jest z:

Współczynnik Kpe dla biernego parcia gruntu wyznaczany jest z:

gdzie:

γ

-

ciężar jednostkowy gruntu

H

-

wysokość konstrukcji

φ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

δ

-

kąt tarcia grunt - konstrukcja

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

β

-

nachylenie zbocza

kv

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia pionowego

kh

-

współczynnik sejsmiczny przyspieszenia poziomego

ψ

-

kąt bezwładności sejsmicznej

Dla aktywnego parcia gruntu, odchylenie sił sejsmicznych ψ musi być zawsze mniejsze lub równie różnicy kąta tarcia wewnętrznego a nachyleniem powierzchni gruntu (tzn. φ - β). Jeżeli wartość ψ jest większa, wówczas program przyjmuje wartość ψ = φ - β. W przypadku biernego parcia gruntu, wartość odchylenia sił sejsmicznych ψ musi być zawsze mniejsza lub równa sumie kąta tarcia wewnętrznego i nachylenia powierzchni gruntu (tzn. φ + β). Wartości te są obliczane, a zmodyfikowany kąt może być wizualizowany jako dane wyjściowe - w drugim przypadku, słowo MODIFIED jest również wyświetlane.

Przykład danych wyjściowych programu

Literatura:

Mononobe N, Matsuo H 1929, On the determination of earth pressure during earthquakes. In Proc. Of the World Engineering Conf., Vol. 9, str. 176.

Okabe S> 1926 General theory of earth pressure. Journal of the japanese Societz of civl Enginners, tokz, Japan 12 (1).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.