Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Topologia

W ramce "Topologia", wyświetlane są współrzędne punktów tworzących przekrój oraz tabela z wykorzystanymi do tworzenia przekroju badaniami polowymi.

W tej ramce przyporządkowuje się wszystkie badania polowe, które mają być wyświetlane w przekroju.

Zwykle badania polowe rzutowane są prostopadle na linię przekroju geologicznego, istnieje także możliwość ich przesunięcia. Pikietarz badań polowych oraz ich odległość od przekroju geologicznego są wyświetlane w tabeli "Przyporządkowane badania polowe".

W następnej kolejności należy określić pionową lokalizację (przesunięcie w pionie) badania polowego. Dostępne są trzy opcje:

  • Brak - opcja standardowa, badanie polowe wyświetlane jest na rzędnej rzeczywistej
  • W poziomie terenu - pierwszy punkt badania polowego umieszczany jest na powierzchni terenu przekroju
  • Definiuj - zdefiniowane przez użytkownika pionowe przesunięcie badania polowego w przekroju geologicznym

Zakładka "Topologia"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.