Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Tworzenie Profilu gruntu na podstawie sondowań SPT, DPT, PMT

W przypadku tworzenia profili gruntu na podstawie sondowań DPT, SPT i PMT, konieczne jest ręczne stworzenie profilu gruntu.

Wynik pomiarów podczas badania (tutaj przykładowo DPT) wyświetlany jest w lewej części okna dialogowego. Z wykorzystaniem lewego klawisza myszki można stworzyć odpowiednią warstwę w profilu geologicznym. Warstwy te są natychmiast wyświetlane w prawej części okna dialogowego.

Istnieje także możliwość zdefiniowania głębokości poszczególnych warstw d ręcznie, stosując przycisk "Wstaw warstwę do profilu". Po zakończeniu dodawania warstw należy przyporządkować do nich grunty w tabeli w prawej części okna dialogowego. Jeśli grunt nie był wcześniej zdefiniowany w ramce "Grunty", można go zdefiniować i w tym miejscu korzystając z przycisku "Dodaj grunt".

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - DPT

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.