Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Tworzenie profilu gruntu z wykorzystaniem klasyfikacji gruntów

W części "Klasyfikacja" należy dokonać wyboru metody klasyfikacji (Robertson 2010, Robertson 1986) oraz zdefiniować inne parametry (Współczynnik penetrometru α , ciężar objętościowy γ).

Zwykle, wynikiem klasyfikacji jest znaczna liczba małej miąższości warstw gruntu.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT (bez określania minimalnej miąższości warstw)

Z tego powodu korzystnym jest określenie minimalnej dopuszczalnej miąższości warstwy h. Filtr ten redukuje liczbę warstw i profil jest bardziej przejrzysty.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT (określona minimalna miąższość warstw)

Przycisk "Tabela gruntów" otwiera nowe okno dialogowe "Tabela gruntów Robertson (1986 lub 2010)". Istnieje możliwość przypisania zdefiniowanych gruntów opisom gruntów według klasyfikacji Robertsona. Jeśli grunt nie był wcześniej zdefiniowany w ramce "Grunty" można go także zdefiniować w tym miejscu, korzystając z przycisku "Dodaj grunt". Nie ma konieczności przypisywania gruntów do opisów, które nie były sklasyfikowane.

Okno dialogowe "Tabela gruntów"

Przycisk "Kopiuj profil z badania polowego" tworzy profil gruntu z uwzględnieniem zdefiniowanych gruntów odpowiadających warstwom z klasyfikacji na podstawie CPT.

Okno dialogowe "Edycja profilu gruntu" - CPT

Stworzony w ten sposób profil można edytować za pomocą przycisków zlokalizowanych z prawej strony okna dialogowego.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.