Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Ustawienia

W ramce "Ustawienia" definiuje się podstawowe parametry zadania:

  • Układ współrzędnych - określa kierunki osi x, y. Zdefniowane współrzędne x, y nie są przeliczane po zmianie układu współrzędnych.
  • Rodzaj modelu terenu i wygładzanie warstw. Rekomendowane jest wygładzanie średnie w celu uzyskania realistycznego modelu i szybkiej generacji.
  • Układ wysokościowy zadania - wykorzystywany jest wyłącznie w opisie dokumentacji geologicznej i nie ma wpływu na generację modelu. Współrzędne z nie są przeliczane po zmianie układu wysokościowego.

Ramka "Ustawienia"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.