Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Oczepy

Niniejsza ramka służy do projektowania i sprawdzania oczepów dla wybranych poziomów kotwienia.

W programie istnieje możliwość wymiarowania żelbetowych i stalowych przekrojów (po wybraniu opcji "Sprawdzaj przekrój"). Ramka umożliwia wykonanie większej liczby analiz wymiarowania przekroju.

Okno dialogowe "Edycja oczepu" (przycisk "Materiał, Przekrój") pozwala na dokonanie wyboru materiału (stal, żelbet) oraz przekroju. Przyciski "Katalog" i "Użytkownika" służą do ustawienia parametrów materiałowych w sposób identyczny jak w ramce "Materiał".

W przypadku oczepów stalowych, typ przekroju (profil I, profil - 2xI lub profil - 2xU) wybierany jest z "Katalogu profili" (przycisk "Katalog") lub w "Edytorze przekroju" (przycisk "Spawany").

Obrót profilu może być uwzględniony jako zgodny z nachyleniem kotew lub zgodny ze ścianą.

Przycisk "Edytuj" otwiera okno dialogowe "Wybór fazy budowy", w którym można wybrać fazy budowy, ktore będą wykorzystane do wyznaczenia maksymalnej siły.

Podczas sprawdzania przekroju, istnieje możliwość zdefiniowania obliczeniowego współczynnika do obciążenia, który mnoży wartości sił wewnętrznych. Przy wymiarowaniu przekrojów stalowych, można natomiast uwzględnić wpływ siły normalnej.

Ramka umożliwia ponadto dokonanie wyboru schematu statycznego:

  • Rodzaj belki (swobodnie podparta, ciągła)
  • Rodzaj obciążenia (równomierne, skupione)
  • Liczba podpór
  • Wsporniki

W przypadku belki swobodnie podpartej obciążonej siłą skupioną, definiuje się odległość między podporami L.

Wartości wyznaczonych sił wewnętrznych (momentów zginających i sił tnących) oraz siła maksymalna są wyświetlane w dolnej części ramki.

Przycisk "Szczegółowo" znajdujący się z prawej strony ramki otwiera okno dialogowe "Oczepy", w którym prezentowane są szczegółowe wyniki wymiarowania.

Ramka "Oczepy"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.