Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Warstwa nieokreślona

  • opcja warstwy "nieokreślonej" - nie znamy zagłębienia linii warstwy w otworze. Podczas generowania modelu, nie są dodawane punkty linii warstwy w miejscu lokalizacji otworu. Z opcji tej można skorzystać przy modelowaniu soczewek gruntu lub uskoków a także, w przypadku gdy otwór nie jest wystarczająco głęboki, a chcemy modelować wyłącznie warstwy, które są dokładnie rozpoznane. Lokalizacja głębszych warstw jest wówczas określana na podstawie okolicznych głębszych otworów.

Pierwsze dwie linie warstw w otworze na środku modelu są "nieokreślone". Dzięki takiemu definiowaniu linii warstw otwór jest kompatybilny, a układ warstw nie jest zaburzony przez ten otwór.

Kształt górnych warstw można zmienić definiując głębokość linii warstwy.

Model, w którym w środkowym punkcie dwie górne linie warstw miały nieokreśloną lokalizację

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.