Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Warstwy

To narzędzie pozwala tworzyć dowolną liczbę warstw. Poszczególne obiekty są zapisywane do tych warstw.

Elementami kontrolnymi warstw w ramce "Adnotacje" są:

  • przycisk otwiera okno dialogowe "Nowa warstwa", pozwalające na zdefiniowanie nazwy warstwy. Przycisk kontrolny "Pokaż warstwę we wszystkich trybach programu" aktywuje warstwę we wszystkich trybach programu.
  • Lista rozwiajana "Bieżąca" - umożliwia dokonanie wyboru warstwy, która jest edytowana (obiekty wyświetlane są w pełnym kolorze)
  • Kolumna "Widoczne" - dokonaj wyboru warstw widocznych/niewidocznych.

Ramka "Adnotacje"

Warstwy zdefiniowane z ramki "Adnotacje" wyświetlane są w kolumnie "Warstwy adnotacji" w "Ustawieniach rysunku". Warstwy te mogą być uruchamiane/wyłączane we wszystkich trybach programu.

Powiązanie pomiędzy ramką "Adnotacje" i ramką "Ustawienia rysunku"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.