Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Linie warstw

Ramka "Linie warstw" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych linii warstw, które mogą być edytowane lub usuwane. Linia może być przyporządkowana do poszczególnych warstw (w tabeli warstw) przy tworzeniu modelu geologicznego.

Linie tworzone są za pomocą punktów. Punkty można dodawać do linii na kilka sposobów:

Generowanie punktów linii (warstw) na podstawie wprowadzonych przekrojów geologicznych jest podstawą do tworzenia modelu 3D. Poszczególne warstwy mogą być utworzone lub przyporządkowane bezpośrednio w oknie dialogowym tworzenia przekrojów geologicznych. Punkty warstw stworzone z przekrojów geologicznych nie mogą być ani edytowane ani usuwane - są one zawsze w pełni zgodne z przekrojem geologicznym.

"Uskok" jest specjalnym typem linii. Taki typ linii definiowany jest i edytowany wyłącznie przy tworzeniu przekroju geologicznego i nie może być edytowany w warstwach. Uskok jest zawsze prostopadły do przekroju geologicznego, w którym był utworzony.

Ramka "Linie warstw"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.