Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Woda

Ramka "Woda" umożliwia, poprzez wciśnięcie przycisku, określenie rodzaju wody gruntowej. Wybrany schemat z podpowiedzią graficzną wprowadzanych wartości wyświetlany jest w lewej części ramki. Parametry wody (h1h2...) wybranego schematu można definiować w ramce poprzez wprowadzenie wartości do pól bądź na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów.Lista rozwijana w ramce służy do określenia, czy uwzględniany jest wypór wody pod fundamentem wynikający z różnicy poziomów ZWG. Wypór może być uwzględniany jako liniowy lub paraboliczny lub może nie być w ogóle uwzględniany. Przy sprawdzeniu ściany, wypór wody pod fundamentem wynikający z różnicy poziomów ZWG uwzględniany jest w postaci dodatkowej siły.   Wybór ostatniej ikony umożliwia ręczne definiowanie dowolnego ciśnienia porowego wody w gruncie zarówno przed jak i za konstrukcją. W takim przypadku, pojawiają się dwie zakładki z tabelami "Przed konstrukcją" i "Za konstrukcją". Tabele te wypełnia się wartościami ciśnienia porowego odpowiednio przed lub za konstrukcją. W programie istnieje również możliwość zdefiniowania zwierciadła wody gruntowej ponad konstrukcją lub odpowiednio ponad profilem gruntu - w takim przypadku, poziom wody definiuje się podając wartość ujemną.Metody analizy parcia gruntu z uwzględnieniem wpływu wody zostały opisane w teoretycznej części pomocy w rozdziale "Wpływ wody".Ponadto, program umożliwia określenie głębokości rys rozciąganych wypełnionych wodą w gruncie za konstrukcją.

Ramka "Woda"

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.