Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Online Pomoć

Tree
Settings
Programa:
Jezik:

Wpływ tarcia pomiędzy gruntem a konstrukcją

Wielkość czynnego lub biernego parcia gruntu zależne jest nie tylko od wybranej teorii rozwiązania, ale również od tarcia pomiędzy gruntem a ścianą oraz przylegania gruntu do lica konstrukcji wyrażane kątem δ. Jeżeli δ  = 0, wówczas parcie σ działa w kierunku normalnym do ściany, a wypadkowa parcia gruntu P jest również w kierunku normalnym do ściany - patrz rysunek:

Rozkład parcia gruntu wzdłuż konstrukcji dla δ = 0

Jeżeli tarcie pomiędzy gruntem a ścianą jest uwzględniane w analizie parć gruntu, wówczas parcie gruntu σ i jego wypadkowa P nachylone są od ściany pod kątem δ. Kierunek kątów tarcia δod normalnego do ściany musi być wprowadzony zgodnie ze wspólnym ruchem konstrukcji i gruntu. Przy rosnącej wartości δ zmniejsza się wartość parcia gruntu, tzn., wypadkowa siły czynnego parcia gruntu odchyla się w normalnym kierunku - patrz rysunek:

Rozkład parcia gruntu wzdłuż konstrukcji dla δ ≠ 0

Wielkość δ można zazwyczaj wyznaczyć w zakresie δ ≤ 1/3φ do δ = 2/3φ. Wartość kierunku kąta tarcia δ pomiędzy gruntem a konstrukcją jest zapisywana w tabeli wartości δ dla różnych warstw oraz w tabeli zalecanych wartości dla |δ| / φ. Wartość δ ≤ 1/3φmoże być użyta przy założenia gładkiego wykończenia konstrukcji ścianki (folia i powłoka przed wodą gruntową). Dla powierzchni niewykończonych nie zaleca się przekraczać wartości δ = 2/3φ. Przy wyborze wartości δnależy również odzwierciedlić pozostałe warunki, szczególnie równanie siły równowagi w kierunku pionowym. Należy zadecydować, czy konstrukcja może przenosić obciążenia pionowe na skutek tarcia na własnej ścianie bez nadmiernego odkształcenia pionowego. W przeciwnym razie, należy zredukować wartość δ, bowiem wystąpić może tylko częściowa mobilizacja tarcia na ścianie. W przypadku niepewności zawsze bezpieczniej jest przyjąć mniejszą wartość δ.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.