Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Wpływ technologii

Technologia wykonania pali znacznie wpływa na ich nośność. Moduł "Pal - metoda sprężysta" umożliwia określenie technologii wykonania projektowanych pali. Zmobilizowane tarcie na pobocznicy i opór w podstawie pala są wówczas redukowane za pomocą współczynników zależnych od wybranej technologii. Wartości tych współczynników pochodzą z holenderskiej normy NEN 6743 Fundamenty palowe. 

Poza możliwością wyboru technologii i odpowiadających jej współczynników, użytkownicy mogą zdefiniować własne wartości współczynników.

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno, bez ograničenja u analizi.