Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Wpływ wody gruntowej

Domyślnie, program przeprowadza analizę stateczności klina skalnego bez uwzględnienia wody gruntowej. W przypadku zainteresowania wpływem wody gruntowej, na klin skalny, należy wprowadzić wysokość zwierciadła wody gruntowej od linii przecięcia powierzchni poślizgu i lica skały (zwierciadło wody gruntowej przyjmuje dowolne położenie w całej wysokości klina skalnego). Program przyjmuje, że woda może przepływać swobodnie w nieciągłościach znajdujących się poniżej zwierciadła wody gruntowej (żadne ograniczenia np. na skutek bloków lodowych nie są uwzględniane). 

Ciśnienie porowe działa w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu przeciw normalnym składowym sił pasywnych. Jeżeli wysokość yw nad punktem maksymalnego ciśnienia porowego Pmax jest równa lub większa niż Z/2 i jest całkowicie objęta przez blok skalny, zakłada się wówczas, że jej wartość jest równa Z/2 (przypadek A). Natomiast, jeżeli wysokość yw nad punktem maksymalnego ciśnienia porowego Pmax jest mniejsza niż Z/2 (przypadek B), wówczas jej wartość jest redukowana przez:  

gdzie:

L*

-

długość linii przecięcia powierzchni poślizgu A1, A2

α1

-

nachylenie lica skały

δ

-

nachylenie linii przecięcia powierzchni poślizgu

Wypadkowe ciśnienie porowe na powierzchnie poślizgu 1 i 2 jest wyznaczane z:

gdzie:

Z

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej na linią przecięcia powierzchni poślizgu i lica skały

Pmax

-

maksymalne ciśnienie porowe na przecięcie powierzchni poślizgu

γw

-

ciężar objętościowy wody (≈ 10 kN/m3)

A1w

-

mokra część powierzchni poślizgu 1

A2w

-

mokra część powierzchni poślizgu 2

Rozkład ciśnienia porowego na linię przecięcia powierzchni poślizgu

Jeżeli spękanie tensyjne znajduje się całkowicie lub częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej, wówczas wpływ ciśnienia porowego jest odzwierciedlony na powierzchni poślizgu 1 i 2 poprzez siły P1 Pdziałające na przecięcie tych powierzchni oraz na spękanie tensyjne poprzez siłę P3 działającą w kierunku normalnym do spękania tensyjnego.

Rozkład ciśnienia porowego przy uwzględnieniu zwierciadła wody gruntowej  w spękaniu tensyjnym

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.