Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu zasadniczo nie różni się od standardowego definiowania danych w programie. Główną różnicą jest możliwość dodawania punktów z szablonu do wprowadzanych danych. Podczas wprowadzania (danych), kursor myszki wyświetlany jest jako krzyż osiowy, który przy dojściu do szablonu zamienia się w mały krzyżyk, a długie linie osiowe znikają. Jeśli w tym momencie wprowadzać będziemy punkt (za pomocą lewego przycisku myszki), to wstawiony zostanie punkt z szablonu (wprowadzany punkt będzie miał te same współrzędne, jak punkt z szablonu). Aby przyspieszyć wprowadzanie poszczególnych elementów, użyteczne może być zastosowanie narzędzi zmieniających wielkość obrazu (zoom). Po zdefiniowaniu warstw, procedurę można zastosować do wprowadzenia innych obiektów.  Podczas operacji definiowania, w każdym momencie możliwe jest modyfikowanie szablonu.

Wprowadzanie danych za pomocą szablonu

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.