Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Współczynnik korekcyjny do współczynnika Poissona

Współczynnik korekcyjny wpływu wsp. Poissona Rν uwzględnia wpływ redukcji wsp. Poissona ν gruntów w otoczeniu pala na wartości osiadania pala dla stałego modułu odkształcenia tych gruntów. Wartości te są zwykle przedstawiane jako funkcja wsp. Poissona otaczających gruntów νs dla różnych współczynników sztywności pala K. W programie, wykresy dostępne są w postaci cyfrowej.

Współczynnik korekcyjny wpływu wsp. Poissona na osiadanie - Rν

Literatura:

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapter 5.3.3, pp. 89 (figure 5.21).

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.