Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Współczynnik obliczania punktu przegięcia

Kiedy stosowane są metody klasyczne, wprowadzony współczynnik kinf pozwala na wyznaczenie położenia punktu przegięcia na podstawie Linf = L/kinf. W takim przypadku współczynnik kinf reprezentuje bardzo ważny parametr wejściowy silnie wpływający na kształt i nachylenie niecki osiadania. Jego wartość zależy odpowiednio od średniego gruntu lub skały w nadkładzie - literatura oferuje wartości kinf w zakresie 2,1 - 4,0.

Na podstawie szeregu obliczeń MES, zalecane są następujące wartości: 

grunty gruboziarniste G1-G3

kinf = 3,5

piaski i grunty gruboziarniste S1-S5,G4,G5, skały R5-R6

kinf = 3,0

grunty drobnoziarniste F1-F4

kinf = 2,5

grunty drobnoziarniste F5-F8

kinf = 2,1

Współczynnik obliczania punktu przegięcia wprowadza się w ramce "Ustawienia".

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.