Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Wymiarowanie muru zgodnie z EN 1996-1-1

Zbrojony mur jest weryfikowany pod kątem obciążeń spowodowanych kombinacją ściskających sił normalnych i momentów zginających, oraz obciążeń powodowanych siłami tnącymi. 

Sprawdzenie parcia i zginania

Założenia analizy (Rozdział 6.6):

 • Płaskie przekroje pozostają płaskie
 • Odkształcenia stali są takie same, jak odkształcenia powiązanego muru
 • Wytrzymałość na rozciąganie muru przyjmowana jest jako równa zeru
 • Odkształcenia graniczne muru przy ściskaniu wynoszą 0,0035
 • Odkształcenia graniczne stali przy rozciąganiu wynoszą 0,01
 • Zmienność naprężeń, jako funkcja odkształceń muru, przyjmowana jest jako  paraboliczno-prostokątna
 • Zmienność naprężeń, jako funkcja odkształceń stali przyjmowana jest, jako ograniczona przez poziome górne odgałęzienie
 • Właściwości betonu wypełniającego uważane są za takie same, jak właściwości muru (konieczne jest zastosowanie gorszego z tych dwóch materiałów)
 • Wytrzymałość obliczeniowa muru (betonu) uzyskiwana jest z:

Gdzie:

fk

-

Wytrzymałość charakterystyczna muru (betonu) - siła tnąca

γM

-

1.8

 • Jeśli wskaźnik smukłości zapisany jako stosunek wysokości i szerokości ściany jest większy niż 12, pod uwagę brany jest efekt teorii II-rzędu, poprzez dołączenie dodatkowego, obliczneiowego momentu zginającego, uzyskiwanego z:

Gdzie:

NEd

-

Wartość obliczeniowa siły normalnej

hef

-

Wysokość wyboczenia ściany

t

-

Grubość ściany

 • Jeśli wskaźnik smukłości jest większy niż 27, przeprowadzenie analizy nie jest możliwe - konieczna jest zmiana geometrii w celu uzyskania bardziej odpowiedniego wskaźnika smukłości.

Sprawdzenie ścinania

Rozdział 6.7, Załącznik J

Gdzie:

VEd

-

Wartość obliczeniowa siły tnącej

fvd

-

Wartość obliczeniowa wytrzymałości muru (betonu) na ścinanie

ρ

wskaźnik zbrojenia podłużnego

t

-

Grubość ściany

l

-

Długość ściany - 1 metr bieżący

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.