Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online Pomoć

GEO5

Tree
Settings
Proizvod:
Programa:
Jezik:

Zarysowanie przy rozciąganiu

Jedną z przyczyn uszkodzeń budynków jest poziome naprężenie przy rozciąganiu. Program zaznacza kolorowym wzorem poszczególne części budynku, które odpowiadają danej klasie uszkodzenia. Maksymalna wartość naprężenia przy rozciąganiu jest podana w polu tekstowym. 

Program oferuje zdefiniowane strefy uszkodzeń dla budynków z cegły. Wartości te można modyfikować w ramce "Ustawienia fazy". Obszerne doświadczenie uzyskane przy wielu zrealizowanych tunelach pod terenami zabudowanymi pozwoliły wyprowadzić powiązania pomiędzy kształtem niecki osiadania a uszkodzeniami budynków do takiej dokładności, że na tej podstawie istnieje możliwość oszacowania zakresu kompensacji możliwych uszkodzeń spowodowanych wyrobiskami z dokładnością akceptowalną do przygotowania dokumentów umownych, a dla wykonawców do przygotowania ofert na roboty tunelowe.  

Zalecane wartości dla budynków z cegły od jednego do sześciu pięter zostały podane w poniższej tabeli. 

Naprężenia poziome (na milę)

Proporcjonalne h.s. (na milę)

Uszkodzenia

Opis

0,2 - 0,5

Mikro rysy

Mikro zarysowania

0,5  - 0,75

Bardzo małe uszkodzenia - powierzchowne

Pęknięcia tynku

0,75 - 1,0

Małe uszkodzenia

Małe pęknięcia ścian

1,0 - 1,8

Średnie uszkodzenia, funkcjonalne

Pęknięcia w ścianach, problemy z oknami i drzwiami

1,8  -

Duże uszkodzenia

Szeroko otwarte pęknięcia w ścianach nośnych i belkach

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.