Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Licenca

Vrste licenci su određene prema svrsi za koju je licenca namjenjena (puna, komercijalna, akademska) i načinu na koji se koristi – lokalna licenca (za samostalno računalo) ili mrežna licenca (za više računala povezanih putem mreže ili za virtualne mašine).

Lokalna licenca

LLokalna licenca je moguća u dvije varijante – s hardverskim ili softverskim ključem.

Lokalna licenca (fleksibilna)

Ukoliko kupite licencu s hardverskim ključem možete instalirati programe na proizvoljan broj računala, međutim programi će raditi samo na onom računalu na koji je priključen hardlock. Individualni programi mogu biti instalirani koristeći jedan ili više lokalnih ključeva ovisno o potrebama korisnika.

Lokalna licenca (node-locked)

Ukoliko kupite lokalnu licencu sa softverskim ključem, softver može biti instaliran i korišten samo na jednom računalu. Ako kupujete novo računalo, ključ se može na njega prenijeti (samo ako imate komercijalnu verziju softvera). Sotfverski ključ se šalje putem e-maila unutar radnog vremena. Individualni programi mogu biti instalirani koristeći jedan ili više lokalnih ključeva ovisno o potrebama korisnika.

Mrežna licenca

Mrežne licence su moguće samo s hardverskim ključem. Ukoliko kupite mrežnu licencu, možete koristiti softver na više računala povezanih u istoj mreži ili na virtualnim mašinama. Maksimalni broj korisnika koji mogu raditi u softveru u isto vrijeme jednak je broju kupljenih licenci. Kako bi aplikacija radila, odgovarajući mrežni hardlock mora biti spojen na računalo unutar mreže.

Korporativna mrežna licenca

Korporativna licenca dopušta korištenje softvera više legalnih entiteta unutar korporacije (npr. tvrtka kupuje licence za svoje podružnice). Kontaktirajte nas za više informacija.

Akademske licence

Akademske licence GEO5 softvera su moguće za nekomercijalne svrhe po vrlo povoljnoj cijeni. Detaljnije o akademskim licencama.

Vrste ključeva

Naši proizvodi su osigurani s hardverskim i softverskim ključevima. Više informacija o vrstama ključeva.

Preuzmite potpuni licenčni ugovor u PDF formatu.

Trebate li dodatne informacije?

Odmah izračunajte cijenu u našoj online trgovini ili nas kontaktirajte.