Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Licenca

Vrsta licence se određuje u svrhu za koju su namijenjeni (puna - komercijalna, akademska) i način na koji se koristi - lokalna licenca (za samostalan računala) ili mrežne licence (za više računala u mreži ili na virtualni mreži).

Lokalna licenca

Lokalna licenca se nudi u dvije varijante - sa hardlock ključem ili ključem softvera.

Lokalna licenca (fleksibilno)

Ako kupite lokalnu licencu sa hardlock ključem, možete instalirati programe na proizvoljnom broju računala, ali programi će raditi samo na računalu na kojem je hardlock priključen. Individualni programi mogu se instalirati pomoću jedne ili više lokalnih ključeva prema individualnim potrebam korisnika.

Local licenca (node-locked)

Ako kupite lokalnu licencu s ključem softvera, softver možete koristiti samo na jednom računalu. Ako kupite novo računalo, ključ možete prenijeti (samo ako imate punu (komercijalni) verzija). Ključ softvera je poslan putem e-pošte. Prednost ključa softvera je, da se programi mogu koristiti odmah, bez potrebe čekanja isporućenja hardlocka. Individualni programi mogu se instalirati pomoću jedne ili više lokalnih ključeva prema individualnim potrebam korisnika.

Mrežna licenca

Mrežna licenca radi samo s hardlocki. Ako kupite mrežnu licencu, možete koristiti softver na više računala u mreži ili na virtualnoj mrežij. Maksimalan broj korisnika koji mogu raditi sa softverom odjednom, je dano od broja kupljenih licenci. Kako bi se pokrenula aplikacija, odgovarajući mrežni hardlock mora biti spojen na računalo u mreži.

Akademska licenca

Akademska licenca za GEO5 softver upotrebljava se u nekomercijalne svrhe po vrlo povoljnoj cijeni. Pogledajte za daljnje informacije o toj akademski licenci.

Vrste ključa

Naši produkti so osigurani sa hardver i softver ključi. Više informacija o vrstama ključeva.

Download complete License Agreement in PDF format.

Trebate li dodatne informacije?

Dobite odmah izračune cijena u naši trgovini ili nas kontaktirajte.