Veza poslana na email.

Nismo vam mogli poslati linka na vaš email. Molimo provjerite svoju email adresu

Odredbe i uvjeti

Odredbe i uvjeti

Ugovor programa stalne podrške – Fine Potpora

Firma Fine se obvezuje da će osigurati podršku i održavanje Fine programa. Ugovor se zaključuje za program paketa GEO5, uključujući sve programe u paketu.
Fine Potpora omogućuje korisniku neograničen pristup ažuriranja softvera, telefonsku tehnićku pomoć, podršku inženjera I popuste na kupnju novih programa.

Cijena stalne podrške programa

Cijena stalne potpore programa iznosi 15% od trenutne cijene svih kupljenih licenca osim količinskih popusta danih u vrijeme kupnje - isključujući količinski popust s obzirom na vrijeme kupnje.

Rok trajanja

Ugovor se podpisuje za neodređeno vrijeme. Trošak za usluge Fine Potpore uvijek se plaća za razdoblje od jedne godine od dana kupnje programa i fakture izdane od strane dobavljača (Fine ili Fine zastupnik).

Prekinjenje

Ugovor se automatski prekine, ako trošak za uslugu nije plaćen.
Ugovor može se otkazati e-mailom korisnika dobavljaču najmanje jedan mjesec prije isteka razdoblja, za koje je usluga plaćena.

Nadogradnje softvera

Razvoj softvera označava kontinuirani proces poboljšanja, provjera i daljnih preinaka. Nove verzije softvera izlaze periodično. Fine godišnje održavanje vam pruža najnoviju verziju i softverske funkcije po najnižoj mogućoj cijeni.

Dostupnost ažuriranja softvera

Novo Izdanje izdaje se jednom godišnje od 1. studenog i označen je s godinu objavljivanja iza imena softvera (GEO5 2016). Programi se mogu nadograditi odmah pomoću Personaliziran Setup, koji se može skinuti s naše web stranice u bilo kojem trenutku. Korisnik može biti informirani o izdanju novog izdanja Fine Biltena.

Tehnički hotline

Tehnički hotline pruži se putem e-maila ili telefona. Osobje tehničkog hotline daje pomoć u vezi rješavanja problema vezanih za instalaciju ili postavljanje programa. Usluga se pruža radnih dana od 9:00 do 16:00 ili putem linije podrške Fine zastupnika.

Inženjerska podrška

Kupci u okviru tekuće Fine Potpore programa imaju pravo na zahtjev profesionalne inženjerske pomoći u vezi sa zadacima koji se nanašaju na naš softver. Pomoć se pruža putem e-maila ili telefonom, radnim danom od 9:00 do 16:00.

Popusti na nove kupnje softvera

Pretplatnici Fine godišnjeg održavanja mogu koristiti 10% popusta na kupnje novih programa ili licenci za već kupljene programe. Više pod uvjetima i odredbama.

Novi programi dodani u paket su besplatni

U onom trenutku kad novi program bude dodan u paket, pretplatnici Fine godišnjeg održavanja paketa dobivaju novi program besplatno.

Trebate li dodatne informacije?

Dobite odmah izračune cijena u naši trgovini ili nas kontaktirajte.