GEO5

Analiza stabilnosti

Analiza stabilnosti zemljanih kosina

Stabilnost generičnih kosina koje se sastoje od tla ili stijena istrošenih pod vremenskim utjecajem se može proračunati analitičkom metodom u programu Stabilnost kosina. Stabilnost kosina može odrediti najnepovoljniju kružnu ili poligonalnu kliznu plohu, riješiti specifične slučajeve podzemne vode uz upotrebu stabilizacijskih elemenata kao što su sidra, čavli, geoarmatura i/ili piloti.

Protuklizni piloti se mogu provjeriti na deformacije i nosivost u programu Dizajn pilota u klizištima.

GEO5 geotehnički softver - Analiza stabilnosti zemljanih kosina

Stabilnost stijenskih kosina

Program Stabilnost stijene rješava stabilnost stijenskih kosina prema ravninskim ili poligonalnim kliznim plohama. Također je moguć proračun stijenskih klinova koristeći stereografičnu Lambertovu projekciju.

GEO5 geotehnički softver - Stabilnost stijenskih kosina

Stabilnost umjetne kosine

Kosine ojačane geotekstilima mogu biti proračunate u programu MST zid.Uz globalnu stabilnost, program može provesti potrebne provjere kao što su unutarnja stabilnost, klizanje po armaturi, prevrtanje, te klizanje ili nosivost temeljnog tla.

Program Sidrena kosina je dizajniran za analizu kosina pridržanih čavlima ili čeličnim mrežama. Pored ukupne stabilnosti, postoji i opcija za provjeru unutarnje stabilnosti čavala i dimenzioniranje armiranog betona ili čeličnih mreža.

GEO5 geotehnički softver - Stabilnost umjetne kosine

MKE Analiza

Podzemna voda se može analizirati koristeći numerički proračun procjeđivanja vode u dodatnom modulu Stabilnost kosina – Protok vode. Može se uzeti u obzir protok vode u stanju mirovanja i gibanja.

Stabilnost generičnih kosina se također može proračunati numeričkim načinom u programu MKE. Program koristi redukciju M-C posmičnih parametara (ϕ, c) koja se provodi tijekom konstrukcijskih faza. Ukoliko je potrebno, numerički proračun procjeđivanja se može riješiti u dodatnom modulu MKE - Protok vode.

GEO5 geotehnički softver - MKE Analiza

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.