GEO5 softver

MKE – Potres

MKE – Potres služi za dinamičku analizu geotehničkih konstrukcija uslijed pomaka tla. Prihvaća korisnički generirane akcelerograme ili generira pomake tla kompatibilne sa određenim spektrom odgovora. Program daje prikaz razvoja pomaka, naprezanja, unutarnjih sila i drugih mehaničkih veličina te sumira njihove vrijednosti.

Potres je dodatni modul MKE programa koji služi za analizu osnovnih geotehničkih problema.

Glavne značajke

 • Modeli materijala:
  • Linearni elastični model
  • Mohr-Coulomb-ov model
  • Modificirani Mohr-Coulomb-ov model
  • Drucker-Prager model
 • Prigušenje materijala
  • Omjer prigušenja
  • Automatski proračunati ili korisnički definirani Rayleigh koeficijenti prigušenja
 • Akcelerogrami
  • Korisnički definirana povijest akceleracija
  • Automatski generirani akcelerogrami kompatibilni s Eurocode 8 spektrom odgovora
 • Rubni uvjeti
  • Fiksni uvjeti na donjem rubu za krnje modele na mekom tlu/čvrstoj stijeni
  • Nereflektivni rubni uvjeti na donjem rubu za krnje modele u tlu/stijeni
  • Radijacijski i trakcijski rubni uvjeti na bočnim rubovima kako bi se ispravno postavili uvjeti udaljenih polja.
 • Modalna analiza
  • Vlastite vrijednosti i vlastiti modovi
  • Modalni faktori i modalna efektivna težina za identificiranje sudjelovanja vlastitih modova u horizontalnom i vertikalnom smjeru
 • Pokretanje analize potresa u bilo kojoj fazi konstrukcije

More Features

Materijali za učenje

MKE dodatni moduli:

Ovaj modul nije dostupan zasebno. Za pokretanje je potreban program MKE.

Nove značajke u GEO5 2023

Nove značajke u GEO5 2023
 • Mobilna aplikacija za prikupljanje podataka
 • Oblak Točaka - novi program
 • Hoek Brown model (Stabilnost kosina)
 • Mogućnost umetanja faza izgradnje konstrukcije (Svi programi)

GEO5 štedi vaše vrijeme!

Više izjava korisnika

Isprobajte GEO5 softver.
Besplatno.

Softver ne radi na mobilnih aparatima. Možemo vam poslati link za download na vaš email.