GEO5

Prikupljanje podataka

Mobilna aplikacija

Mobilna aplikacija GEO5 Data Collector (za Android i iOS) se koristi za prikupljanje podataka na terenu ili u laboratoriju koju možete koristiti pomoću mobitela ili tableta. Mobilna aplikacija i program Stratigrafija mogu nakon toga razmjenjivati ove podatke.

Mobilna aplikacija dopušta unos podataka prema odabranom predlošku programa Stratigrafija, pomoću Google mapa i GPS podataka, slika, video zapisa i audio snimaka. Kako aplikacija radi pomoću predložaka, korisnik jednostavno može sam definirati koji su mu podaci potrebni za unos putem aplikacije. Aplikacija je dostupna na Google Play, a za iOS.

GEO5-logo QR code to Google Play Logo Google Play

Obrada podataka u mobilnoj aplikaciji

Rad s oblakom točaka

Oblaci točaka s do 100 milijuna točaka se mogu procesirati u programu Oblak točaka. Dopušta uklanjanje građevina, vegetacije, modifikaciju vodenih površina i redukciju broja točaka. Program zatim uvozi procesirane točke u program Stratigrafija te također može koristiti boje iz oblaka kako bi se obojao teren u Stratigrafiji. Mogu se procesirati oblaci točaka iz fotogrametrije i LiDAR-a.

Rad s oblacima točaka u GEO5

Više izjava korisnika

Isprobajte rad u GEO5 softveru

Aktivirajte Trial verziju od 14 dana potpuno besplatno bez ograničenja u proračunu.